Kulturarvsvandring

Kulturarvsvandring

Lervassastigen är en snart i ordningställd naturstig från Kyrkviken på Ornö, dagens samlingspunkt för Ornöbor. Den börjar vid gästhamnen och macken, passerar Ornö Bygdegård med restaurang och affär, över skolans fotbollsplan, förbi våtmarkerna med gäddfabriken ut mot klipphällar och genom skogsmark tillbaka till Kyrkvikan via den gamla Lervassaboden, Rosirska kapellet, skolan och Ornö museum. Under vägen finns skyltar om skolans historik, om ”Klockaren på Ornö” och kulturpersonligheter runt honom (sommargäster som Alf Sjöberg och släkten von Koch bland annat) som haft inflytande på Ornös kulturliv, om lantbruk och strandbete, om fideikommissets påverkan på ön, sjöfåglejakt, fiskehistorik och militärhistoria bland annat. Ett tiotal skyltar längs stigen kommer informera om dessa ämnen.

.