Om föreningen

Föreningen Bygdemuseet Ornö Sockenstuga är en ideell allmännyttig förening med ca 400 medlemmar ansluten till Stockholms Läns Hembygdsförbund.

Föreningens stadgar

Föreningen driver Ornö Museum i den gamla Sockenstugan, mellan skolan och kyrkan på Ornö, samt Båtbyggarmuseet och Anna Lindhagens 1700-stuga på Sandböte.

Föreningen engagerar sig i frågor för bevarandet av natur och kulturfrågor i hela Ornö Skärgård, d.v.s. gamla Ornö Socken, vilket inkluderar öar såsom Kymendö, Huvudskär och Björkö.

Föreningen ger ut tidningen Höskaret 3 till 4 gånger per år samt olika temaskrifter, böcker, almanackor mm.

Museet arrangerar varje sommar en temautställning.

Museet har en mycket stor samling med bilder från Ornö Skärgård. Läs mer under Fotosamling

Ornö Museum initierade 2012 intressegruppen Rädda Huvudskär i syfte att stoppa uppstyckning av tomter och utförsäljning av de unika myndighetshusen på Huvudskär. Efter 1,5 års arbete kunde Huvudskär räddas genom ett markbyte på förslag av intressegruppen Rädda Huvudskär. Hösten 2015 belönades föreningen med Björn Lindroths stipendium på 25 000 kr bl.a. för kampen att Rädda Huvudskär. 

Foto från Huvudskär ca 1915. © Ornö Museum

Föreningen sponsras av Haninge kommun