Medlemsinformation

Föreningen Bygdemuseet Ornö Sockenstuga – Ornö Museum – medlem i Stockholms Läns Hembygdsförbund sedan 1987.

Föreningen Bygdemuseet Ornö Sockenstuga är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med syfte

  • att bedriva hembygdsmuseal verksamhet
  • att verka för att sockenstugan vårdas, återställs och bibehålls så långt det är möjligt i sitt ursprungliga skick
  • att förmedla kunskaper om samt värna om hembygds natur och kultur.

Verksamheten utövas inom Ornö Socken dvs Ornö med omgivande öar, holmar och skär.

Medlemsavgiften för 2022 är 170 kronor, vilket betalas på plusgiro 469 09 43-8 eller via Swish 123 147 1879. Glöm inte att ange namn och adress.

Föreningen ger ut tidningen Höskaret med tre till fyra nummer per år. Föreningen driver Ornö museum i Sockenstugan på Ornö samt Båtbyggarverkstan och Anna Lindhagens stuga på Stora Sandböte. Föreningen driver även ett antal natur och kulturprojekt på ön och i Ornö Skärgård, bl a Telegrafberget och renoveringen av Skötrökans fyr.