Böcker och skrifter

Ett av de första uppgifterna för den nybildade hembygdsföreningen för 30 år sedan var att iordningställa  Sockenstugan samt trycka om Boken om Ornö som ursprungligen är från 1940-talet.

Ornö Museum har nästan varje sommar sedan 30 år tillbaka haft en tillfällig fördjupande utställning kopplat till Ornös natur och kultur. Vissa år har föreningen även utarbetat en separat utställningsskrift. Samtliga dessa skrifter ingår i museets skriftserie.

Vill du beställa skrifter ur museet skriftserie är du välkommen till Ornö Museum butik. Det går även att maila till museet. Ytterligare ett alternativ är att besöka Kymmendö Internetbokhandel.

Äldre nummer av Höskaret finns till försäljning för 20 kronor styck på Ornö Museum.

Böcker i museets skriftserie

[foogallery id=”1269″]

Höskaret och lite historik

Bygdemuseet Ornö Sockenstuga kunde 2017 stolt fira 30 årsjubileum.  Föreningens verksamhet finns väl dokumenterad i det nära hundratalet Höskar som givits ut under dessa trettio år. Höskaret är föreningens egen tidskrift och speglar gångna och aktuella händelser på ett lättsamt och väl underbyggt sätt. Många av dem – om inte alla – finns arkiverade på museet, och somliga ännu till försäljning.  Nedan presenteras några nedslag under de gångna årens utgivning.

Ordet Höskar är för övrigt ett gammalt dialektalt uttryck för öskar. Och nu saxar vi ur nummer 1: ”Ordet ösa uttalades på Ornö av många ända in på 30-talet med ett ”h” framför, precis som rospiggarna längre norrut gjorde. Detta språkskick med ett ”h” framför vissa ord lär i gamla tider (1700-tal) lär ha varit förekommande även i den södra delen av skärgården ända ner mot Sörmlandskusten. ”Höskaret” är troligen det sista ord på Ornö där bokstaven ”h” fanns med . Ofta hörde man uttryck som  ”jag höste båten”. Idag använder sig knappast någon av den gamla skärgårdsdialekten. ” 

Så mycket viktigare då att påminna om, och behålla det! 

1987

Det dröjde innan föreningen kom sig för med att ge ut en tidning – inte förrän mars 1989 såg Höskaret 1, årg 1, dagens ljus. Det var en 12-sidig skrift, tryckt enligt den tidens teknik, sannolikt med offset, utan fotografiska bilder, men med streckteckningar. Omslaget visar ”Fröknarnes boning”  från 1871 och avbildar systrarna Charlotta och Fredrika Jägerschiölds påvra boning ovanför Bodal, även kallat ”Guds berg”

Det första numret av Höskaret behandlar vidare den gångna verksamheten, gåvor till museet, invigningen av museet och säsongsöppningen, måltidsseder på Ornö under 1880-talet, mötesprotokoll, samt föreningens stadgar.

1992

Omslaget till nummer 8, utgivet i december 1992, pryds av ett flygfoto över skolan, klockargården och museet  i vinterskrud. Bilden är tagen 1956.

Här kan man vidare läsa om Julseder och historier, ”Min vinterö”, av Rikard Lindström, konstnär och profil på Ornö under 1900-talets första år. Han berättar om hur han år 1905 skulle övervintra på Ornö, och hade ett gott öga till skräddar Klas Höjers stuga. Denne i sin tur figurerade i August Strindbergs novell ”När skräddaren skulle ha dans”,  minsann. Novellen återfinns i Rikard Lindströms samling ”Middagshöjd”, Norstedts förlag, 1934.

1997

Nummer 15, från juni 1997 har ett konstnärligt avancerat utseende i form av frilagda bronsåldersfigurer, typiska för den tidens bosättare.

1997 ägnades sommarens utställning till bronsålderns fynd och fyndplatser, vilket också speglas i tidskrifterna för året.  Man kunde också läsa om sk. stenlabyrinter, brandkåren, kyrkan liksom om stenkorset vid Ornö huvud.

2002

Nummer 34, ett matigt nummer från juni 2002 berättar mycket om årets utställning, Rysshärjningarna 1719, och därmed historierna omkring. Här finns också moderna saker, inspelningen av Ingmar Bergmans ”Sommaren med Monika” och intervju med själve regissören. Det reflekteras också kring en bild av konfirmander av år 1933 och vad det blev av dem. Detta år, dvs 2002, beslöts också under ett stormigt möte att rusta upp och avstyra försäljning av ”Sjöboden” vilket vi idag, 15 år senare är mycket tacksamma för, då vi här kan ägna oss åt försäljning av kaffe med tillbehör liksom museets skrifter!

2007

Nr 54 Ornö skolhus  fyller 100 år detta år, och det uppmärksammandes givetvis.  Utställningen visade dokument från Ornö skolverksamhet före detta år också, och man inbjöd till en Hemvändardag i augusti. Stort utrymme ägnades åt Ornö skoväsendes mesta lärare, Filip Olsson, och de outplånliga intryck han lämnat efter sig.