Karta

Kartan nedan är producerad av © Bygdemuseet Ornö Sockenstuga/Ornö museum 2018, med stöd av Haninge kommun samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Se även kartan här