Karta

Kartan nedan är producerad av © Bygdemuseet Ornö Sockenstuga/Ornö museum 2018, med stöd av Haninge kommun samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kartan i original – med trevlig läsning och turistinformation på baksidan – finns att hämta gratis på Ornö museum, Ornö-macken, Ornöfärjan m fl platser på Ornö.

ORNO-karta-web