Sevärdheter

På Ornö finns många sevärdheter utspridda över ön.

Ornö Kyrka uppfördes 1885 sedan den gamla träkyrkan belägen invid nuvarande skolan brunnit. Platsen som kyrkan uppfördes på användes redan som kyrkogård, sedan den gamla kyrkogården blivit fullbelagd redan innan den gamla kyrkan brann. Stilen på Kyrkan påminner om Gillhofs Kyrka i Jämtlands län, där ritningarna hämtats från. Altartavlan ”Jesus stillar stormen” är målad av Ornökonstnären Gunnar Söderman.

Ornö Kyrka i Kyrkviken på östra Ornö. Foto © Anki Lekberg

Ornö Museum kan man se den permanenta utställningen som visar hur ett skärgårdshem från 1850-talet kunde se ut, foton och artefakter från äldre tiders Ornöliv: fisket, gruvindustrin, Sundby Säteri samt gamla föremål från Ornö socken. Varje sommar presenterar museet också en specialutställning. Sommaren 2017 visades utställningen ”Butiker och Tankställen i Ornö Skärgård”. Läs mer om museets verksamhet under fliken Ornö Museum och dess Underrubriker

Fältspatsbrytning har varit viktigt på Ornö. Långviksgruvan som var i drift från 1914-1965 var det största och mest betydande gruvbrottet på ön. Här bröt man fältspat, först som dagbrott och senare som underjordsbrytning. Fältspaten transporterades med fartyg från Ornö. När gruvan lades ned upphörde all fältspatsbrytning på Ornö. Idag finns gruvgång, räls och dagbrott bevarade på platsen som har har fin utsikt över Kyrkviken och det vattenfyllda gruvhålet. En informationstavla berättar här i bild och text om gruvans historia.

Sundby gård bor familjen Stenbock sedan mitten av 1800-talet. Huset som är byggnadsminne är en faluröd, vacker träbyggnad i karolinerstil. Den uppfördes av Didrik Taube 1721 efter att ryssarna bränt ned den gamla herrgården vid Maren. Ruinerna efter den gamla herrgården finns kvar i vacker hagmarksmiljö. Sundby Säteri är i dag privatbostad och visas endast för grupper

Ornö har varit bebodd sedan bronsåldern. En säljägarbefolkning levde i socknen på det Ornöland som då bestod av flera små öar i havsbandet. Det finns lämningar på flera platser på Ornö, speciellt kring Hässelmara i närheten av landsvägen i riktning mot Ornö Kyrka Här finns ett Bronsåldersgravfält, skärvsstenshögar från en boplats från denna tid. En informationstavla finns på platsen.

Ruinen vid Maren Foto: © Anki Lekberg

Svinåker, Fiversätra, Lustehagen och Mane Äng är några av de finaste naturområdena på Ornö med bland annat en rik orkidéflora.

Rosirska gravkapellet byggdes 1771 och  är ett gravkor som var en del av den gamla kyrkan. Eftersom det är byggt i sten så klarade det sig då den gamla kyrkan brann. Efter branden byggdes ett litet torn på kapellet. Det Rosirska gravkoret är gravplats för familjen Rosir som instiftade Sundby Fideikommiss.

Rosirska gravkapellet, byggt 1771 Foto © Anki Lekberg

Vill man få en överblick över närmaste omgivningen ska man ge sig upp på Telegrafberget som är södra skärgårdens högsta punkt med sina 63 m ö h. Berget ligger på öns västra sida vid Brevik. Den optiska telegrafen på Telegrafberget Ornö var i bruk 1836-1876.

Läs mer om Telegrafberget HÄR, från en artikel i Tidningen Skärgården

Den optiska telegrafen på bötesberget ovanför Brevik fotograferad 1905. På Ornö Museum finns en av telegrafplåtarna bevarad. Foto © Ornö Museum

Det nya utkikstornet på Telegrafberget som invigs 2018. Tornet står på samma plats som den gamla optiska telegrafen som syns på den gamla bilden ovan. Härifrån har du en strålande utsikt över södra skärgården.

Läs om bygget av det nya Utkikstornet i Här

Förutom det som beskrivs ovan så finns det naturligtvis en mängd spännande platser att utforska på Ornö och runt om i Ornö Skärgård.